.
SIRIUS proiectare studii SRL
Contact Information
Email :
office@srs.ro
proiectare - consultanta - asistenta tehnica
studii de fezabilitate, proiecte, analize economico-financiare, studii de teren, asistenta tehnica si consultanta pentru:


Constructii civile si industriale

Retele de utilitati, drumuri si sistematizare verticala

Constructii Hidrotehnice si de imbunatatiri funciare

instalatii tehnologice si de proces

Managementul deseurilor

Ecologie