.
SIRIUS proiectare studii SRL
Contact Information
Email :
office@srs.ro
proiectare - consultanta - asistenta tehnica
studii de fezabilitate, proiecte, analize economico-financiare, studii de teren pentru:


Alimentari cu apa

Canalizari

Constructii Hidrotehnice

Drumuri

Managementul deseurilor

Ecologie